Stichting Preferente aandelen C Van Lanschot Kempen

English version

Introductie

Welkom op de website van de Stichting preferente aandelen C Van Lanschot Kempen.

Historie

De Stichting preferente aandelen C Van Lanschot Kempen (hierna ‘de Stichting’) werd opgericht op 28 december 1999 en is gevestigd in ’s-Hertogenbosch. De Stichting werd opgericht in het kader van de notering van de certificaten van aandelen Van Lanschot N.V., (thans geheten Van Lanschot Kempen N.V., en hierna: ‘Van Lanschot Kempen’) aan de beurs van Amsterdam.

Ten tijde van de beursgang van Van Lanschot Kempen was het aandelenkapitaal van Van Lanschot Kempen verdeeld in gewone aandelen A, gewone aandelen B en preferente aandelen C. In de loop der tijd zijn alle gewone aandelen B ingetrokken. Het geplaatst kapitaal van Van Lanschot Kempen bestaat nu uitsluitend uit gewone aandelen A. Preferente aandelen C zijn tot nu toe nooit uitgegeven.

Doel

De Stichting heeft ten doel de behartiging van de belangen van Van Lanschot Kempen en al haar stakeholders, en het weren van invloeden die de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit van Van Lanschot Kempen in strijd met die belangen zouden bedreigen.

Onafhankelijk

De Stichting is een van Van Lanschot Kempen onafhankelijke rechtspersoon in de zin van artikel 5:71, eerste lid, onder c van de Wet op het financieel toezicht.